TRANS-KASJA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości

schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

 

P.P.H.U. „TRANS – KASJA” s.c Jerzy, Łukasz Stryczek

Wola Dalsza 332

37-100 Łańcut

Tytuł projektu:

„Dywersyfikacja działalności firmy „TRANS – KASJA” w Woli Dalszej poprzez wprowadzenie nowych usług w wyniku zakupu koparek”.

Umowa nr UDA-RPPK.01.01.00-18-592/09-00

 

Całkowita wartość projektu :                                      1 476 200,00  PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego :                                663 000,00 PLN

 

www.finus.pl                                www.rpo.podkarpackie.pl

 

Zapytanie ofertowe:

1. Koparki kołowe, koparko – ładowark

2. Koparka gąsienicowa