STAK

logo belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości

schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

STAK Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 14

37-300 Leżajsk

Tytuł projektu:

„Wprowadzenie nowych produktów dla budownictwa przez Firmą STAK Sp. z o.o”.

Całkowita wartość projektu : 350 872,00 PLN

Zapytanie ofertowe:

Zakup młyna poziomego do rozdrabniania past barwiących i kadzi