ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH

W ramach nowego PROW 2014-2020 znajdzie się również coś dla przedsiębiorców świadczących usługi rolnicze takie jak koszenie czy zbiory. Program Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych umożliwia zakup niezbędnych maszyn z dofinansowaniem na poziomie 50%. Maksymalny limit pomocy dla jednego wnioskodawcy w latach 2014-2020 wynosi 500 tys. zł.

Podstawowym wymogiem uprawniającym wnioskodawcę do złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest minimum 2-letni okres prowadzenia działalności w zakresie usług produkcyjnych oraz dobry biznes plan pokazujący rentowność planowanego przedsięwzięcia.