RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW

Jeżeli wielkość ekonomiczna naszego gospodarstwa mieści się poniżej 10 tys. euro możemy skorzystać z nowej odsłony programu dla gospodarstw niskotowarowych. W ramach programu restrukturyzacja małych gospodarstw pomoc ma formę premii, czyli najpierw otrzymujemy pieniądze, a dopiero później je rozliczamy. Do skorzystania z tego programu kwalifikuje się rolnik lub małżonek rolnika, warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie. W ramach działania możemy uzyskać pomoc w wysokości 60.000 zł, która zostanie wypłacona w dwóch ratach:

  • I rata – 80% całej premii – 48.000 zł – po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy.
  • II rata – 20% całej premii – 12.000 zł – po rozliczeniu inwestycji.

Warunkiem uzyskania premii jest wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o minimum 20% i powyżej powyżej 10 tys. euro w okresie 5 lat. Rolnicy korzystający z programu będą zobowiązani do prowadzenia uproszczonej rachunkowości rolnej.