Kapitał Ludzki

Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”  Obszar realizacji projektu obejmuje powiaty: – rzeszowski ziemski, łańcucki, strzyżowski, brzozowski – nabór 21.03.-31.03. 2011r. – stalowowolski, niżański, tarnobrzeski oraz m. Tarnobrzeg – nabór III kwartał 2011 r., I kwartał 2012 – województwo podkarpackie – nabór 28.03.-08.04.2011 r. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby fizyczne spełniające jednocześnie

Więcej
 
GEOPOL S.C.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013   Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne   Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „GEOPOL” s.c. Marek Szelepa, Piotr Ożóg 37-200 Przeworsk

Więcej