PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ

W ramach nowego PROW znajdziemy również ofertę dla rolników, którzy noszą się z zamiarem uruchomienia firmy na obszarach wiejskich tj. w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. W ramach programu możemy uzyskać 100 tys. zł premii, która podobnie jak w przypadku programu Restrukturyzacja Małych Gospodarstw jest wypłacana w dwóch ratach:

Więcej
 
PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

Nowy PROW 2014-2020 niesie z sobą nową odsłonę programu dla młodych rolników. W ramach założeń młody rolnik jest osobą do 40 roku życia, która posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W ramach programu młody rolnik będzie mógł uzyskać pomoc w wysokości 100 tys. zł i podobnie jak w przypadku pozostałych premii będzie ona wypłacana w dwóch ratach.

Więcej
 
MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

Program w ramach, którego możemy dofinansować inwestycje w swoim gospodarstwie takie jak zakup maszyn rolniczych, budowa, przebudowa lub modernizacja budynków produkcyjnych czy zakładanie sadów. W obecnym okresie programowania poziom zwrotu będzie wynosił standardowo 50%, a w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych nawet 60%.  Limit pomocy na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w latach 2014-2020,

Więcej
 
DOTACJE RPO – DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP

Wsparcie obejmowało będzie rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług. Ubiegać się o wsparcie mogą MŚP prowadzące działalność na rynku powyżej 12 miesięcy. Inwestycje to między innymi nowoczesne maszyny i urządzenia pozwalające wprowadzić na rynek nowe lub ulepszone produkty/usługi Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji: – mikro i małe

Więcej
 
AUTO-GAZ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Stacja Paliw “AUTO-GAZ” J. Chamiec, J. Student ul. Tomasza Michałka 50 A, 37-300 Leżajsk

Więcej
 
„JANBOX” Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne „JANBOX” Sp. z o.o. Świlcza 350C 36-072 Świlcza Tytuł projektu: „Rozszerzenie zakresu działania firmy

Więcej
 
RECONAL Sp. z o.o.

w przygotowaniu

Więcej
 
CARS-POL

Informacje o projekcie Zapytanie ofertowe – RPO

Więcej
 
FHB „FACHBUD”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013   Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne   FHB „FACHBUD” Mieczysław Przeszłowski Ul. Gen. Antoniego Chruściela 47 37-200 Przeworsk Tytuł

Więcej
 
AUTO-GAZ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013   Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne   Stacja Paliw “AUTO-GAZ” J. Chamiec, J. Student ul. Tomasza Michałka 50 A

Więcej