Mikropożyczki

Szanowni Państwo.

                Jako doradca pożyczkowy Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie oferuję pożyczki na działalność gospodarczą dla osób już prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób, które zamierzają ją rozpocząć na obszarze województwa podkarpackiego.

Pożyczka może być przeznaczona na m.in.:

  • zakup towaru, materiałów do produkcji i usługi nie więcej niż 30%,
  • zakup środków trwałych (nowych, używanych), remont posiadanych środków trwałych,
  • zakup samochodu do działalności gospodarczej, naprawa posiadanego samochodu, zakup wyposażenia do samochodu
  • remont i adaptację budynków do działalności gospodarczej.

Przykładowe koszty pożyczki:

Pożyczka

10 000 zł.

Do 20 000 zł

30 000 zł

40 000 zł

Prowizja

300 zł.

450 zł.

450 zł.

450 zł.

Podatek 2%

*200 zł.

*400 zł.

*600 zł.

*800 zł.

Oprocentowanie

Zmienne, obecnie *2,76 %, ustalane w oparciu o komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmian metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. U. UE C 14 z 19.01.2008, str.6)

Okres spłaty

24 m-ce

36 m-cy

36 m-cy

48 m-cy

Raty

23 raty

35 raty

35 rat

47 raty

Zabezpieczenie

min. 1 poręczyciel

– osoba pracująca o zarobkach min. 2100 zł. netto

– emeryt, rencista o dochodzie min. 1 000 zł. Netto (emeryt nie może sam poręczać)

Min 1 poręczyciel

– osoba pracująca o zarobkach min. 2 400 zł. netto

– emeryt, rencista o dochodzie min. 1 200 zł. netto-jako dodatkowy

2 poręczycieli

– osoba pracująca o zarobkach min. 2 100 zł. netto

– emeryt, rencista o dochodzie min. 1200 zł. netto

2 poręczycieli

– osoba pracująca o zarobkach min. 2 500 zł. Netto

– emeryt, rencista o dochodzie min. 1 400 zł. netto

Wniosek o pożyczkę jest bardzo prosty, w razie potrzeby jest udzielana pomoc doradcy w wypełnianiu wniosku.

 

Klienci do doradcy Fundacji Wspomagania Wsi dostarczają następujące dokumenty:

PIT 36 lub PIT 28 za ostatni rok podatkowy, zestawienie przychodów i kosztów za ostatni okres, nr konta bankowego – kserokopie, swoje dane, dane współmałżonka i dane poręczycieli i ich małżonków (ksero dowodów)

oraz zaświadczenia z zakładu pracy o zarobkach poręczycieli, a w przypadku emeryta lub rencisty ostatni odcinek lub kopia ostatniej decyzji emerytury lub renty lub wydruk z konta.

Proszę o rozpropagowanie informacji wszystkim osobom zainteresowanym.

Z góry dziękuję za przekazanie informacji.

Z poważaniem

Robert Skwara

Doradca Pożyczkowy

Fundacja Wspomagania Wsi

Tel. 507 076 144, 17 240 21 24

e-mail robert.skwara@wp.pl