KRISMARK

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości

schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „KRISMARK” Marek Herdzik

ul. Hutnicza 11a

37-403 Pysznica

 

 

Tytuł projektu:

„Wdrożenie innowacyjnych technologii o dużej wydajności w zakresie produkcji makaronu walcowanego w firmie KRISMARK”.

 

Umowa nr UDA-RPPK.01.01.00-18-016/09-00

 

 

Całkowita wartość projektu :                                      974 252,00  PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego :                                          438 132,50 PLN

 

 

www.krismark.com.pl                                                             www.rpo.podkarpackie.pl

 

„Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”

Zapytania ofertowe:

  1. linia do produkcji makaronu walcowanego
  2. wózek widłowy