„JANBOX” Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości

schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

„JANBOX” Sp. z o.o.

Świlcza 350C 36-072 Świlcza

Tytuł projektu:

„Rozszerzenie zakresu działania firmy JANBOX Sp. z o.o. poprzez utworzenie centrum hotelarsko-gastronomicznego”.

Projekt nr RPPK.01.01.00-18-211/09

Całkowita wartość projektu :  1 409 466,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego :   638 303,25 PLN

www.finus.pl           www.rpo.podkarpackie.pl

 

Zapytania ofertowe:

ZAPYTANIE OFERTOWE- ułożenie kostki brukowej

ZAPYTANIE OFERTOWE- materiały budowlane

ZAPYTANIE OFERTOWE- materiały budowlane

ZAPYTANIE OFERTOWE- materiały budowlane

ZAPYTANIE OFERTOWE- wyposażenie hotelu i gastronomii

ZAPYTANIE OFERTOWE- wyposażenie gastronomii

ZAPYTANIE OFERTOWE- zestawy komputerowe i oprogramowanie do hotelu