GS „SCH” ŻOŁYNIA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości

schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

ul. Białobrzeska 5

37-110 Żołynia

 

 

Tytuł projektu:

„Wzrost konkurencyjności piekarni Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Żołyni poprzez wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii produkcji”

„.

Umowa nr UDA-RPPK.01.01.00-18-594/09-00

 

Całkowita wartość projektu :                                      584 380,00  PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego :                                          192 142,50 PLN

 

www.gs-zolynia.pl                                                                              www.rpo.podkarpackie.pl

 

„Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”

 

Zapytania ofertowe:

1. piec obrotowy cyklotermiczny

2. dzielarko – zaokrąglarka

3. piec elektroniczny

4. piec wsadowy termoolejowy

5. obudowa stoiska piekarniczego