GOSPODA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości

schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

 

GOSPODA Krystyna Winiarska

ul. Polna 33

37-400 Nisko

 

Tytuł projektu:

„Rozszerzenie zakresu działalności turystycznej GOSPODY poprzez wprowadzenie nowych usług powiązanych z promowaniem kultury i tradycji wikliniarskich”

 

Umowa nr UDA-RPPK.01.01.00-18-211/08-00

 

 

Całkowita wartość projektu :                                      568 794,50  PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego :                                          257 589,31 PLN

 

www.gospodanisko.pl www.rpo.podkarpackie.pl

 Zapytanie ofertowe:

1. Roboty budowlane

2. Nagłośnienie

3. Wyposażenie sali

4. Instalacja solarna

5. Wyposażenie kuchni

6. Instalacja klimatyzacji