GEOPOL S.C.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości

schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

 

Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „GEOPOL” s.c.

Marek Szelepa, Piotr Ożóg

37-200 Przeworsk ul. Plac Mickiewicza 3

Tytuł projektu:

„Wdrożenie nowych usług oraz innowacyjnego systemu pomiarów w firmie GEOPOL s.c. w Przeworsku”.

Umowa nr UDA-RPPK.01.01.00-18-716/09-00

Całkowita wartość projektu: 233 020,00

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 103 317,50

 

„Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”

www.rpo.podkarpackie.pl

Leżajsk, 17.08.2010 r.

 

Zapytania ofertowe:

1. Program geodezyjny EWMAPA

2. Drukarko-kopiarka-skaner

3. Ploter

4. Tachimetr

5. GPS