FHB „FACHBUD”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości

schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

 

FHB „FACHBUD”

Mieczysław Przeszłowski

Ul. Gen. Antoniego Chruściela 47

37-200 Przeworsk

Tytuł projektu:

„Rozszerzenie procesu świadczenia usług oraz nowe usługi w firmie „FACHBUD” w województwie podkarpackim”

 

Umowa nr UDA-RPPK.01.01.00-18-214/09-00

 

Całkowita wartość projektu : 390 400,00  PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 176 800,00 PLN

www.rpo.podkarpackie.pl „Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”

 

 

 

Zapytania ofertowe:

1) zakup koparko-ładowarki