EX-WIK

Informacje o projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości

schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

P.P.H.U. „EX – WIK” Jadwiga Cholewa

Łowisko 280

36-053 Kamień

Tytuł projektu:

„Rozszerzenie zakresu usług o organizację biesiad turystycznych i szkoleń dla firm przez firmę EX-WIK w województwie podkarpackim”.

Projekt nr RPPK.01.01.00-18-212/09

Całkowita wartość projektu :                                                1 955 612,50 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego :                                      639 058,32 PLN

www.finus.pl                                                                        www.rpo.podkarpackie.pl

 

 

 

Zapytania ofertowe:
Budowa budynku
Zakup materiałów wykończeniowych
Wykonanie instalacji sanitarnej
Zakup kostki brukowej
Zakup materiałów wykończeniowych
Zapytanie oświetlenie
Zapytanie klimatyzacja
Wykonanie instalacji elektrycznej
Zakup paneli podłogowych
Zapytanie wykonanie balustrady
Zapytanie wykonanie schodów granitowych
Zapytanie roboty wykończeniowe
Zakup wyposażenia kuchni
Zakup stołów
Zakup krzeseł
Zapytanie wykonanie nagłośnienia
Zakup wyposażenia kuchni 2
Zakup placu zabaw
Zakup wyposażenia kuchni 3
Zakup stołów na pole
Zapytanie kolektory słoneczne
Zakup kredensu barowego
Zakup laptopów
Zakup sprzętu multimedialnego