EKOLINE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości

schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

 

Maciej Marek F.U.H. EKOLINE Usługi Komunalne

Buszkowice 62

37-710 Żurawica

 

 

Tytuł projektu:

„Usuwanie i obróbka z odpadów komunalnych szansą na wzrost konkurencyjności na rynku regionalnym”.

 

Umowa nr UDA-RPPK.01.01.00-18-718/09-00

 

 

Całkowita wartość projektu :                                      732 000,00  PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego :                                          331 500,00 PLN

 

 

www.rpo.podkarpackie.pl

 

Zapytanie ofertowe:

1. linia do sortowania i belowania śmieci selektywnych