EDIMA

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości

schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

 

P.P.H. EDIMA

Ul. Polna 6

37-400 Nisko

 

 

Tytuł projektu:

„Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa EDIMA poprzez zakup innowacyjnych maszyn i pozyskanie powierzchni produkcyjnej”.

 

 

Umowa nr UDA-RPPK.01.01.00-18-474/08-00

 

Całkowita wartość projektu:  1 137 894,00  PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:      515 316,75 PLN

 

www.rpo.podkarpackie.pl

 

Zapytanie ofertowe:

1. Zapytanie ofertowe roboty budowlane

2. Zapytanie ofertowe maszyny odzieżowe

3. Zapytanie ofertowe samochód dostawczy