DACH-STYL

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości

schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

„DACH – STYL” Jan Ciak

37-430 Jeżowe 376

 

 

Tytuł projektu:

„Wzrost konkurencyjności firmy DACH STYL poprzez wdrożenie innowacyjnej w skali kraju linii produkcji blach i innych elementów blacharskich „.

 

Umowa nr UDA-RPPK.01.01.00-18-601/09-00

 

Całkowita wartość projektu :                                      1 500 600,00  PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego :                                          676 812,50 PLN

 

www.dach-styl.pl www.rpo.podkarpackie.pl

 

 

1. Zapytania ofertowe

1. zakup maszyn i linii produkcyjnych do elementów z blachy