BAR-GUM

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości

schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Mariusz Bar BAR – GUM II

37-120 Markowa 201

Tytuł projektu:

„Wprowadzenie nowych produktów w firmie BAR-GUM II poprzez zakup maszyn w celu podniesienia konkurencyjności firmy w województwie podkarpackim”.

Umowa nr UDA-RPPK.01.01.00-18-595/09-00

Całkowita wartość projektu :                                      1 220 000,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego :                                          574 600,00 PLN

www.bargum2.pl                                                                                www.rpo.podkarpackie.pl

„Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”

 

1. ZAPYTANIE OFERTOWE-formy maj 2011

1.2 ZAPYTANIE OFERTOWE-formy czerwiec 2011

1.3 ZAPYTANIE OFERTOWE-formy lipiec 2011

2. ZAPYTANIE OFERTOWE-kocioł grudzień 2011

2.1 ZAPYTANIE OFERTOWE-kocioł luty 2012

2.2 ZAPYTANIE OFERTOWE-kocioł kwiecień 2012

3. ZAPYTANIE OFERTOWE-orbitred, prasa, maszyna do obcinania wypływów

4. ZAPYTANIE OFERTOWE- maszyna do obcinania wypływów

5. ZAPYTANIE OFERTOWE- szostkarka

6. ZAPYTANIE OFERTOWE- sprężarka, wyważarka

7. ZAPYTANIE OFERTOWE- filtr odciągowy do szorstkarek

7.1 ZAPYTANIE OFERTOWE- filtr odciągowy do szorstkarek

8. ZAPYTANIE OFERTOWE- meble biurowe