AUTO-GAZ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Stacja Paliw “AUTO-GAZ” J. Chamiec, J. Student

ul. Tomasza Michałka 50 A, 37-300 Leżajsk

Tytuł projektu:

„Zróżnicowanie działalności firmy Stacja Paliw AUTO-GAZ w Leżajsku poprzez wprowadzenie nowych usług myjni dotykowej i bezdotykowej”

Nr projektu RPPK.01.01.00-18-593/09

Całkowita wartość projektu :                                      823 500,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego :                                          359 677,50 PLN

www.finus.pl                                                                          www.rpo.podkarpackie.pl

Zapytania ofertowe:

Zakup urządzeń do myjni samochodowej bezdotykowej

Budowa wiaty myjni samochodowej bezdotykowej

Budowa budynku myjni samochodowej obsługowej

Zakup urządzeń do myjni samochodowej obsługowej

Zakup wyposażenia do poczekalni

Zakup wyposażenia do poczekalni