Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Horus Kordian Dziarmaga

– 1 Zapytanie ofertowe, – Załącznik nr 1 Protokół postępowania, – Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, – Załącznik nr 3 Oświadczenie o nieistnieniu konfliktów.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej
 
INDEX PS

Zaświadczenie

Więcej
 
Handel Surowcami Wtórnymi Towarami Masowymi Roman Kochman – budowa

1 Zapytanie ofertowe zał. 1 Protokół postępowania o udzielenia zamówienia pub zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami zał. 3 Oświadczenie o nieistnienie konfliktu interesów zał. 4 Zatrudnienie zał. 5 Zabezpieczenie środki finasowe zał. 6 Umowa wzór zał. 7 Protokół BUDOWLANY – wzór zał. 8 Przedmiar robót zał. 8a – Budynek usługowy Roman Kochman

Więcej
 
ZOMIX s. c.

1. Zapytanie ofertowe zał. 1 Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami zał. 2 Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów zał. 3 Protokół postępowania o udzielenia zamówienia publicznego   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej
 
Monster Print Janusz Mordec-ploter

Opis zamówienia MORDEC JANUSZ zał. 1 Protokół postępowania o udzielenia zamówienia pub zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami zał. 3 Oświadczenie o nieistnienie konfliktu interesów zał. 4 oświadczenie ZUS, US zał. 5 zapytanie ofertowe zał. 6  wykonane dostawy

Więcej
 
Monster Print Janusz Mordec-budowa

Specyfikacja robót budowlanych zał. 1 Protokół postępowania o udzielenia zamówienia pub zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami zał. 3 Oświadczenie o nieistnienie konfliktu interesów zał. 4 Zatrudnienie zał. 5 Zabezpieczenie środki finasowe zał. 6 Umowa wzór zał. 7 Protokół BUDOWLANY – wzór zał. 8 przedmiar robót zał. 8a przedmiar robót-program ZUZIA zał. 9 

Więcej
 
FHU BEN-CAR Ciupak Bernard

Specyfikacja robót budowlanych zał. 1 Protokół postępowania o udzielenia zamówienia pub zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami zał. 3 Oświadczenie o nieistnienie konfliktu interesów zał. 4 Zatrudnienie zał. 5 Zabezpieczenie środki finasowe zał. 6 Umowa wzór zał. 7 Protokół BUDOWLANY zał.  8 przedmiar robót zał. 9  wykonane roboty budowlane    

Więcej
 
RPO 2014-2020

RPO 2014-2020

Więcej
 
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH

W ramach nowego PROW 2014-2020 znajdzie się również coś dla przedsiębiorców świadczących usługi rolnicze takie jak koszenie czy zbiory. Program Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych umożliwia zakup niezbędnych maszyn z dofinansowaniem na poziomie 50%. Maksymalny limit pomocy dla jednego wnioskodawcy w latach 2014-2020 wynosi 500 tys. zł.

Więcej
 
RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW

Jeżeli wielkość ekonomiczna naszego gospodarstwa mieści się poniżej 10 tys. euro możemy skorzystać z nowej odsłony programu dla gospodarstw niskotowarowych. W ramach programu restrukturyzacja małych gospodarstw pomoc ma formę premii, czyli najpierw otrzymujemy pieniądze, a dopiero później je rozliczamy. Do skorzystania z tego programu kwalifikuje się rolnik lub małżonek rolnika, warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu KRUS

Więcej